Studie en stage in het buitenland

SU 12:45 - 13:15

This is a 2018 presentation

Study in Flanders

De presentatie zal inzoomen op verschillende mogelijke vormen van mobiliteit, op de motivatie om naar het buitenland te gaan, op de erkenning van het buitenlands verblijf, op de meerwaarde van mobiliteit in het beroepsleven en uiteraard zal ook het thema financiering aan bod komen.