Studie en stage in het buitenland

ZO 12:45 - 13:15

Dit is een presentatie van 2017

Studie en stage in het buitenland

De presentatie zal informatie bieden aan studenten aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen die in het buitenland willen gaan studeren, stage lopen, onderzoek doen,